Hier is jou emigrasie-opsies

Meer as ooit tevore is daar wê- reldwyd ’n soeke na innoverende entrepreneurs.

Elke land het sy eie strategie in die verband. Kom ons kyk van na- derby na van die programme wat ek glo ’n goeie geleentheid vir Suid-Afrikaanse entrepreneurs en beleggers bied.

Kanada

’n Kanadese aanvangsvisum (start-up visa) is ’n direkte roete om permanente verblyfreg in Ka- nada te bekom, terwyl bystand aan entrepreneurs verleen word deur ’n formele inkubasieprogram.

ming of die sake-idee, is daar nou twee visum-opsies beskikbaar.

■ Enkel verteenwoordiger-vi-

sum.

Die is die ideale opsies vir en- trepreneurs wat reeds ’n goed ge- vestigde onderneming in Suid- Afrika het en graag na Brittanje toe wil uitbrei. Die onderneming in Suid-Afrika moet kan voort- gaan en net een verteenwoordiger daarvan sal toegelaat word om hom of haar in Brittanje te vestig om die onderneming daar van die grond af te kry.

■ Innoveerder-visum

Die innoveerder-visum is gemik

Die Museum vir Kuns, Argitektuur en Tegnologie is ‘n museum in Lissabon, Portugal.

Brittanje en Kanada se entrepre- neursprogramme bied die Hoogs- gekwalifiseerde Aktiwiteit-visum van Portugal ’n geleentheid vir ak- tiewe en passiewe beleggers, waar jy jou vlak van betrokkenheid in die onderneming kan bepaal. Die entrepreneurs of beleggers is nie verplig om na Portugal toe te ver- huis nie wat dit ’n goeie plan B maak.

Soos in Kanada, word van en- trepreneurs en beleggers verwag om aan ’n formele inkubasiepro- gram deel te neem. In Portugal word die inkubasieprogram in sa- mewerking met verskeie navor-

Indien jy ’n innoverende idee het vir jou toekomstige onderne- ming en gediend daarmee is om die Global Startup Accelerator- program te volg, asook ’n 24 maande formele inkubasiepro- gram, is dié die regte opsie vir jou.

Die Global Startup Accelerator- program, deelname in die 24 maande inkubasie-program asook regskoste, beloop K$230 000.

Brittanje

Brittanje was nog altyd ’n gun- steling keuse vir Suid-Afrikaners. Vir entrepreneurs, afhangend van die haalbaarheid van die onderne-

op ervare entrepreneurs wat ’n bewese rekord het in die IT-be- dryf en geld het om hul onderne- ming in Brittanje bekend te stel. Dit vereis ’n belegging van

£200 000*. Jou sake-idee sal deur die betrokke professionele instan- sies in Brittanje  goedkeuring moet kry voordat jy om die visum aansoek kan doen.

VSA

Die E2 Treaty Investor-visum laat beleggers toe om in bestaan- de en nuwe sakeondernemings te belê.

Die aanbevole belegging is tus-

sen $150 000 en $200 000.

Beleggers en hul gesinne sal toegelaat word om in die VSA te bly vir solank as wat die onderne- ming sake doen.

Een van die voordele van die E2-visum is dat dit aanpasbaar is omdat beleggers kan besluit hoe- veel hulle wil belê.

Maar, en dit is ’n groot maar, as Suid-Afrikaners mag ons nie aan- soek doen op grond van ons Suid- Afrikaanse paspoorte nie. Ons moet eers burgerskap van Grena- da verkry wat ’n ooreenkoms met die VSA het. Ek besef dit klink baie ingewikkeld, maar dit is veel

makliker en om alternatiewe bur- gerskap te hê, het ook bepaalde voordele. Die vereiste belegging om burgerskap van Grenada te bekom, is $220 000*.

Portugal

Die hoogsgekwalifiseerde akti- witeit-visum (Highly Qualified Ac- tivity Visa) is ’n fantastiese alter- natief vir die Goue Visum (Golden Visa) omdat dit dieselfde verblyf- voordele in Portugal bied, met aanpasbaarheid en sonder om groot bedrag geld wat in eien- doms vas belê is.

In teenstelling met die VSA,

sings- en ontwikkelingsenstrums by universiteite oor die land heen aangebied onder leiding van ’n baie ervare inkubasie-span wat jou onderneming of sake-idee die beste kans op sukses bied.

Aan die einde van die drie jaar- program is dit jou keuse of jy dit in die inkubasie-raamwerk wil laat of self begin met die operasi- onale kant daarvan. Wat ook al jou keuse is jy sal jou verblyfreg in Portugal behou. Die koste van die driejaarprogram is €175 000.

■ Kontak Natalie William-Ash-

man vir meer inligting by 021 001 2109.

Comments are closed.